17 872 13 43
Zespół badawczy

17 872 13 55
Biuro projektu

biuro@laur.edu.pl

AAA

Wyniki pilotażu

Zachęcamy do zapoznania się z częściowymi wynikami pilotażowych badań absolwenów jakie przeprowadzona w ramach projektu LAUR.

Infografiki poniżej