17 872 13 43
Zespół badawczy

17 872 13 55
Biuro projektu

biuro@laur.edu.pl

AAA

Socjologia

W realizację projektu LAUR zaangażowany jest zespół ekspertów z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Więcej informacji na temat działalności instytutu można znaleźć na stronie:

http://socjologia.univ.rzeszow.pl/