17 872 13 43
Zespół badawczy

17 872 13 55
Biuro projektu

biuro@laur.edu.pl

AAA

Model STAR

Model STAR

Zdarza się, że na rozmowie kwalifikacyjnej potencjalny pracodawca oczekuje od nas opisania różnych zdarzeń z naszej przeszłości oraz odpowiedzi jak się w tych sytuacjach zachowaliśmy. Jeżeli doświadczyłeś właśnie takich pytań to znaczy, że miałeś do czynienia z metodą STAR.

STAR to jedna z wielu metod badania umiejętności potencjalnych pracowników w oferowanej pracy. STAR jest techniką komplementarną do kompetencji zawodowych, a jej przydatność pozwala przede wszystkim ocenić zachowanie się ludzi w poszczególnych (często trudnych) sytuacjach.


Dlaczego STAR?

STAR to skrót od 4 angielskich słów, które w pełni wyczerpują model postępowania ludzi.

SITUATION (Sytuacja) – sytuacja, to zdarzenie (lub jakiś problem), które wymaga podjęcia działań;

TASK (Działanie) – to potencjalne rozwiązanie danej sytuacji lub problemu;

ACTION (Akcja) – to kroki i czynności podjęte w celu wprowadzenia danego rozwiązania w życie;

RESULT (Rezultat) – rezultaty naszych działań i akcji.


Jak mówić, żeby zadowolić naszego potencjalnego pracodawcę?

Wiele osób potrafi mówić o swojej pracy, o swoich doświadczeniach, nawet o problemach w poprzedniej pracy, ale niewiele potrafi opisać ciąg przyczynowo-skutkowy prowadzący do pozytywnego zakończenia sprawy.

Proszę sobie wyobrazić pytanie:

Czy miał Pan/i sytuacje, kiedy musiał Pan/i obsłużyć trudnego klienta? Jak się Pan/i w takiej sytuacji zachował?

Odpowiedź:

 

SYTUACJA: Klient zgłosił problem – niedziałający moduł sterujący pracami maszyny produkcyjnej. Ponieważ funkcjonowanie zakładu klienta było uzależnione od ciągłości produkcji, postanowiłem natychmiast zająć się tym problemem, przesuwając na późniejszy termin inne zadania wymagające mniejszej uwagi. Największym problemem jednak okazał się brak modułu wymiennego u producenta, a termin realizacji zamówienia wynosił 2 tygodnie.

 

DZIAŁANIE: w sytuacji braku oczywistego rozwiązania postanowiłem skonsultować problem z pracownikiem działu technicznego, który zasugerował, że można skorzystać ze starszej wersji modułu, który co prawda nie posiada wszystkich funkcjonalności tego uszkodzonego, ale pozwoli na kontynuowanie pracy linii produkcyjnej. Co więcej starszy moduł był na stanie i dostawa mogła być zrealizowana tego samego dnia.

 

AKCJA: rozwiązanie postanowiłem skonsultować z klientem. Klient nie był zadowolony, jednak w sytuacji ‘bez wyjścia’ udało mi się go przekonać do zastosowania zastępczego modułu do czasu dostawy nowego, a wszelkie koszty związane z zakupem tymczasowego modułu zostaną pokryte przez naszą firmę (gdyż wiedziałem, że będziemy go mogli potem sprzedać). Klient przyjął to rozwiązanie za satysfakcjonujące.

 

REZULTAT: natychmiast po ustaleniu rozwiązania z klientem, zamówiłem tymczasowy moduł, który został dostarczony jeszcze tego samego dnia i zainstalowany w fabryce klienta. Rozwiązanie okazało się na tyle efektywne, że klient stwierdził, że nie potrzebuje nowego zaawansowanego modułu, a straty funkcjonalności wynikające z zainstalowania starszej wersji modułu nie są duże. Jednocześnie koszt zakupu tymczasowego modułu nie został przez nas poniesiony, a klient podziękował za ekspresową reakcję na jego problem.


Podsumowanie

Jak widać na powyższym przykładzie model STAR dostarcza potencjalnemu pracodawcy bardzo dużo informacji na temat umiejętności i kompetencji kandydata. Z drugiej jednak strony kandydat posługujący się techniką STAR zyskuje dużą przewagę nad innymi osobami, ubiegającymi się o te same stanowisko.

 

Karol Słomiński,
Analityk biznesowy

Artykuł został opracowany na podstawie własnych doświadczeń oraz informacji zaczerpniętych ze strony: http://lifehacker.com/5960201/use-the-star-technique-to-ace-your-interviews