17 872 13 43
Zespół badawczy

17 872 13 55
Biuro projektu

biuro@laur.edu.pl

AAA

Biuro Karier

W realizację projektu LAUR zaangażowani są również przedstawiciele Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Więcej informacji na temat działalności biura można znaleźć na stronie:

http://kariera.univ.rzeszow.pl/