17 872 13 43
Zespół badawczy

17 872 13 55
Biuro projektu

biuro@laur.edu.pl

AAA

Sukces Uniwersytetu Rzeszowskiego podczas Międzynarodowych Targów IENA 2013

13 / 11

Sukces Uniwersytetu Rzeszowskiego podczas Międzynarodowych Targów IENA 2013

2 listopada 2013 r. podczas 65. Międzynarodowych Targów „Pomysły-Wynalazki-Nowe Produkty” IENA w Norymberdzegrupa naukowców Uniwersytetu Rzeszowskiego została wyróżniona złotym medalem za opracowanie metody degradacji pestycydów w glebie i innych materiałach sypkich z użyciem reaktora fluidalnego zasilanego ozonem.

Nagrodzone rozwiązanie zostało opracowane pod kierunkiem dra inż. Macieja Balawejdra w  Katedrze Chemii i Toksykologii Żywności Wydziału Biologiczno-Rolniczego z udziałem dra inż. Radosława Józefczyka,  mgr Piotra Antosa,  prof. Wojciecha Piątkowskiego. Wynalazek powstał w ramach grantu N N523 556038 finansowanego przez NCN kierowanego przez dra inż. Macieja Balawejdra.

W ramach trwających cztery dni targów swoje wynalazki i nowe technologie zaprezentowali wystawcy z 32 krajów świata. Na polskim stoisku zaprezentowano 24 rozwiązania, opracowane w instytutach badawczych, na wyższych uczelniach i innowacyjnych przedsiębiorstwach.

Targi „IENA” są jednymi z najstarszych i największych światowych wydarzeń tego typu. Przez 65 lat Norymberga stała się ważnym ośrodkiem społeczności naukowców i wynalazców, skupiając w jednym miejscu specjalistów branżowych z całego świata dlatego nagrodzenie wynalazku powstałego w całości na Uniwersytecie Rzeszowskim jest wielkim osiągnięciem.

Lista aktualności