17 872 13 43
Zespół badawczy

17 872 13 55
Biuro projektu

biuro@laur.edu.pl

AAA

Nabór uczelni zainteresowanych bezpłatnym testowaniem narzędzi do badania losów zawodowych absolwentów

17 / 09

Nabór uczelni zainteresowanych bezpłatnym testowaniem narzędzi do badania losów zawodowych absolwentów

Projekt PI LAUR – Losy Absolwentów Uczelni Rzeczpospolitej wkracza w fazę przygotowania do testowania narzędzi wypracowanych w ramach projektu.

W związku z czym ogłaszamy nabór uczelni, biur karier chętnych do bezpłatnego przetestowania narzędzi/ rozwiązań wypracowanych w ramach projektu.

W ramach testowania otrzymacie Państwo bezpłatny dostęp do narzędzi (system do ankietowania, system do prowadzenia badań telefonicznych, gotowy scenariusz wywiadów grupowych oraz opracowany dzienniczek absolwenta) wykorzystywanych w ramach poszczególnych narzędzi badawczych i opis metodologii badań. W procesie testowania nasz zespół służył będzie pomocą zarówno w kwestiach związanych z prowadzeniem badań jak również w zagadnieniach informatycznych. Możliwość przetestowania sprawi że będą Państwo mogli zweryfikować dotychczas stosowane narzędzia jak również działanie to posłuży do udoskonalenia narzędzi opracowanych w ramach niniejszego projektu.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać pod adresem www.laur.edu.pl  i/lub kontaktując się z biurem projektu.

Nabór trwa do16 października br. Zainteresowane uczelnie prosimy o kontakt z biurem projektu:

Mail: biuro@laur.edu.pl

Tel. 17 872 13 55

Wszystkie uczelnie zainteresowane testowaniem prosimy o zgłaszanie się za pomocą załączonej deklaracji

Deklaracja

Lista aktualności